Gdynia Gdyńska Rada Turystyczna

Światowy Dzień Turystyki 2017

27.09.2017

TURYSTYKA RAPORT 2017

Turystyka odgrywa w polskiej gospodarce istotną rolę ze względu m.in. na swoją interdyscyplinarność, tzn. związek z wieloma branżami tworzącymi produkt turystyczny. Są to inwestycje, np. hotelarskie, związane z wyposażeniem hoteli, wyżywieniem, atrakcjami turystycznymi, transportem, logistyką, itd.

Ocenia się, że turystyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Według wyliczeń MSiT udział gospodarki turystycznej w PKB Polski w 2015 r. wyniósł 5,6 proc. Udział sprzedaży usług turystycznych w całym eksporcie Polski to ok. 6,1 %. Należy też zauważyć, iż w turystyce pracuje ok. 700 tys. osób, a z rozwoju rynku turystycznego korzystają inne sektory gospodarki, m.in. budownictwo, transport czy rolnictwo.

Ogólnokrajową tendencję rozwoju przemysłu turystycznego obserwujemy od kilu lat w Gdyni. Miasto, do niedawna postrzegane jako miasto przemysłowe, obecnie dywersyfikuje swoją gospodarczą działalność o kolejna gałąź jaką jest turystyka.

Z obserwacji i analizy kierunków przyjazdów oraz segmentów klienta, można wnioskować o czynnikach mających wpływ na powyższą sytuację. Są to przede wszystkim, omówione w dalszej części raportu wydarzenia cykliczne, gdyńskie inwestycje turystyczne, m.in.: Muzeum Miasta, Muzeum Emigracji, Kolejka na Kamienną Górę, prywatne inwestycje w nieskategoryzowaną bazę noclegową/apartamenty, modernizacja istniejących obiektów hotelowych, ale przede wszystkim, to co w branży usług określa się jako najważniejsze tzn. profesjonalizm kadry turystycznej, jakość obsługi gościa, fachowość przygotowania wydarzeń, konferencji, itd.

Gdynia wiąże swoją gospodarczą przyszłość z udziałem przemysłu turystycznego.

ZOBACZ RAPORT 

ŚWIĘTO BRANŻY TURYSTYCZNEJ

27 września 2017 r., na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Turystyki.
W tym roku hasło przewodnie wydarzenia brzmi „Zrównoważona turystyka dla rozwoju/Sustainable Tourism for Development”.

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony decyzją wyspecjalizowanej organizacji ONZ (UNWTO), obchodzony jest na całym świecie od ponad 30 lat. Tematem przewodnim pierwszych obchodów był wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju
i wzajemnego zrozumienia. Inicjatywa ma na celu pokazanie, jaką rolę pełni turystyka
w społeczności narodowej oraz jaki ma wpływ na wartości społeczne, kulturowe, polityczne czy ekonomiczne na całym świecie. Jest to również okazja do podsumowania roku działań
w turystyce, wymiany doświadczeń, podzielenia się poglądami, ale także spotkania w gronie bliskich przyjaciół.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki odbędą się pod hasłem „Zrównoważona turystyka dla rozwoju/Sustainable Tourism for Development”.

Warto wyjaśnić, że zrównoważona turystyka ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania turystyki na środowisko przyrodnicze i kulturę lokalną, a z drugiej strony, są to działania dążące do generowania zysków i zwiększenia zatrudnienia w społecznościach lokalnych oraz ochrony zasobów naturalnych lokalnych ekosystemów. Jest to zatem turystyka zrównoważona zarówno pod względem ekologicznym, jak i kulturowym.

Aktualności

Katalog MICE

Gdynia i jej możliwości w pigułce!

Partnerzy Strategiczni

Gdynia Agencja Rozwoju Pomorskie Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekt dofinansowano ze środków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Gdyńska Rada Turystyczna

Skontaktuj się z nami

  • Turystyka:
  • +48 58 668 25 47
  • +48 58 668 25 35-36
  • Promocja:
  • +48 58 668 25 46
  • Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian:
  • +48 58 523 97 69
Copyright © 2024 Gdynia
Created by GRT