Gdynia Gdyńska Rada Turystyczna

Wsparcie dla branży czasu wolnego

08.06.2022

Branża czasu wolnego może liczyć na wsparcie po trudnym czasie pandemii. Marszałek województwa Mieczysław Struk podpisał umowę z Agencją Rozwoju Pomorza na dofinansowanie projektu Impuls. Dzięki temu pomorscy przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji, będą mogli ubiegać się o środki unijne w formie grantu. Do rozdysponowania jest przeszło 40 milionów złotych.


Zamknięte hotele czy ośrodki wczasowe, restauracje świadczące swoje usługi tylko na wynos lub dowóz. Pandemia dotkliwie potraktowała branżę czasu wolnego. Po trudnym czasie COVID-19 przedsiębiorcy usilnie próbują stanąć na nogi. Pomóc im w tym mogą unijne środki, które Agencja Rozwoju Pomorza rozdysponuje w formie grantów. Podpisanie umowy w tej sprawie miało miejsce we wtorek, 31 maja. Sygnatariuszami dokumentów byli Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza: Łukasz Żelewski i Piotr Ciechowicz – odpowiednio prezes i wiceprezes zarządu.

Umowa dotyczyła dofinansowania projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. Jej zawarcie ma związek z wdrażaniem w województwie pomorskim instrumentu Unii Europejskiej o nazwie REACT-EU, którego celem jest m.in. odbudowa gospodarki w postpandemicznym świecie. Agencja Rozwoju Pomorza w ramach podpisanego porozumienia otrzyma dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu grantowego dla pomorskich przedsiębiorców z tzw. branży czasu wolnego. To firmy oferujące np. usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujące się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych. Środki trafią do tych przedsiębiorstw, które dotkliwie odczuły skutki pandemii COVID-19.

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację przez przedsiębiorców projektów rozwojowych poprawiających ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych i ekoefektywnych, a także w zakresie świadczenia usług, unowocześnienie wyposażenia, zakup maszyn i sprzętu.

Start konkursu grantowego przewidziano na przełom czerwca i lipca. O dofinansowanie będą mogli ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy z branży czasu wolnego. Aby zdobyć grant należy spełnić kilka warunków:

 • posiadać PKD głównej działalności wskazane w Regulaminie Konkursu Grantowego. Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych,
 • prowadzić działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadać wyżej wspomniany PKD dzielności głównej. PKD zostały wskazane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego,
 • posiadać główną siedzibę oraz realizowany projekt w województwie pomorskim,
 • wykazać co najmniej 25% spadek przychodów, liczony jako średnia z lat 2020-2021, w stosunku do roku 2019.


Do rozdysponowania w naszym regionie będzie przeszło 40 milionów złotych. Pojedynczy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości od 25 tys. do 160 tys. złotych. Maksymalny poziom dotacji wyniesie do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Podstawą udziału w konkursie jest jedynie złożenie wniosku o udzielenie grantu. Regulamin oraz odpowiednie dokumenty będą dostępne do pobrania wkrótce. Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się w miesiąc od ogłoszenia konkursu.

Wnioski wyłącznie w wersji papierowej należy wysłać pocztą na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza SA

al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Przedsiębiorca będzie mógł może składać w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Do dofinansowania zostaną wybrane firmy, których projekty uzyskały najwyższą ilość punktów. Nie decyduje data złożenia aplikacji.

Najwcześniejszym możliwym dniem rozpoczęcia realizacji projektu przez firmę oraz kwalifikowalności wydatków jest dzień ogłoszenia naboru wniosków.
Projekty muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.arp.gda.pl

Aktualności

Katalog MICE

Gdynia i jej możliwości w pigułce!

Partnerzy Strategiczni

Gdynia Agencja Rozwoju Pomorskie Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekt dofinansowano ze środków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Gdyńska Rada Turystyczna

Skontaktuj się z nami

 • Turystyka:
 • +48 58 668 25 47
 • +48 58 668 25 35-36
 • Promocja:
 • +48 58 668 25 46
 • Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian:
 • +48 58 523 97 69
Copyright © 2024 Gdynia
Created by GRT