Gdynia Gdyńska Rada Turystyczna

Nastroje pomorskiej branży turystycznej

23.08.2023

Celem badania nastrojów pomorskiej branży turystycznej jest ocena stanu sektora turystycznego. Badanie ma umożliwić Samorządowi Województwa Pomorskiego (SWP), w ramach jego kompetencji, podejmowanie działań w odpowiedzi na obserwowane tendencje i zgłaszane problemy.

Raport opisuje sytuację bieżącą pomorskich przedsiębiorców branży turystycznej, nastroje na przyszłość, zachodzące i planowane zmiany w działalności. Jednocześnie badanie ma być prostym sposobem dla branży turystycznej na zwrócenie uwagi SWP na istotne dla niej kwestie. 

Badanie swoim zakresem objęło przyjęty umownie „sezon zimowy” trwający pół roku, od października 2022 r. do marca 2023 r. Kolejne badanie obejmie „sezon letni” od kwietnia do września 2023 r.

 

Badanie zostało przygotowane przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (e-mail: dt@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 350).

Raport dostępny jest na stronie dt.pomorskie.eu.
 

Aktualności

Katalog MICE

Gdynia i jej możliwości w pigułce!

Partnerzy Strategiczni

Gdynia Agencja Rozwoju Pomorskie Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekt dofinansowano ze środków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Gdyńska Rada Turystyczna

Skontaktuj się z nami

  • Turystyka:
  • +48 58 668 25 47
  • +48 58 668 25 35-36
  • Promocja:
  • +48 58 668 25 46
  • Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian:
  • +48 58 523 97 69
Copyright © 2024 Gdynia
Created by GRT